• Home
 • Елеос-пілот

Елеос-пілот

Проект Ελεος-пілот – це інформаційно-просвітницька програма у галузі соціального забезпечення Громадської організації “ЗАРАДИ ЖИТТЯЇї структуру на 2012 ріку сплановано, враховуючи вимоги КМС ОНП (кредитно модульна система організації навчального процесу), яка діє у межах єдиного європейського освітнього простору.

Програма пілотного проекту осені 2012 року містить блоки – теоретичний, практичний та блок самостійної роботи загальною тривалістю 144 академічних години (а.г.).

Навчальна програма пілотного проекту містить: 

 1. теоретичний блок  – 36 а.г. 
 2. практичний блок – 54 а.г., включно із 6 а.г. атестаційної роботи та 6 а.г. особистого досвіду консультанта (у форматі малих груп)* 
 3. блок самостійної роботи – 54 а.г.**.

    Особливості:* – демонстрація студентом консультативної сесії у присутності ведучих та навчальної групи (інакше, внутрішня сертифікація);
** – містить виконання реферативної роботи, яке, сукупно із відсутністю навчальної заборгованості***, є неодмінною умовою допуску до атестації;
*** – навчальна заборгованість учасника припустима лише з поважних причин (хвороба, важкі життєві обставини) та за наявності підтверджувальних документів. Зокрема, допускається не більше 10% (тобто 6 а.г.) від загального часу теоретичного блоку програми. Пропуск практичних занять неприпустимий та не дає змоги учаснику сертифікуватися, проте останній отримує довідку про відповідну кількість навчального навантаження, що його він осягнув.
P.S. Подібні умови є похідною від умови доброчинності нашого пілотного проекту: відпрацювання практичних занять просто не передбачено та унеможливлено, оскільки ми не можемо розраховувати на більш ніж попередньо домовлений обсяг навантаження викладачів. Також, а радше – передусім, через те, що не є припустимим нехтувати доброю волею будь-кого, а надто фахівців-доброчинців, які зголосилися працювати без гонорару.

Учасники Елеос-пілоту

На 16.09.2012 подано 26 заявок.
Оприлюднені лише ті учасники проекту, що успішно сертифікувалися 22.12.2012 року:

 1. Гаврилюк Раїса
 2. Швелідзе Ніна
 3. Янтко Наталя
 4. Григоращенко Володимир
 5. Шпаченко Марина
 6. Зінченко Олег
 7. Суворова Ганна
 8. Любкина Оксана
 9. Марчук Анжеліна
 10. Чарушіна Ірина
 11. Продан Вікторія
 12. Форуженко Олена
 13. Семікоп Ніна
 14. Алла Ходак
 15. Радченко Дмитро
 16. Єременко Юрій

А ось і сертифікат:

Концепція Елеос-пілоту

Проект

Проект Ελεος-пілот Громадської організації “ЗАРАДИ ЖИТТЯ , являє собою 3-хмісячну інформаційно-просвітницьку програму у галузі соціального забезпечення.

Проект впроваджується доброчинно та фундується на науково-практичних засадах психології, психотерапії (зокрема, за когнітивно-поведінковим та екзистенційним напрямками), соціальної допомоги та душпастирства.

Упорядництво проекту: Юрій Жогно  
Контакти:

тел. упорядника: /097/ 465-96-23

Email: eleos.odesa@gmail.comWEB-адреса проекту: https://sites.google.com/site/eleosodesa/Google-група для учасників проекту: https://groups.google.com/d/forum/eleos_odesa

Google-група для викладачів проекту: https://groups.google.com/d/forum/eleos-tutor
До координації проекту також долучились:

 • Леонід Максименко (представник ХГЕУ),
 • Євген Вигузов (представник ОМЦ СССДМ).

Треба зазначити, що благодійництво є присутнім вже в часі підготовки проекту:

 • приміщення – пастор Андрій (Гамбург), НЕЛЦУ;
 • відео-проектор – О. Любкина;
 • логотип та назва “ЕЛЕОС” – о. Олександр (Філіпов), УПЦ КП;
 • організаційна підтримка – Семікоп Т.Є. (БФ “Віра, Надія, Любов”);
 • медіа підтримка – Шпаченко М.С.

Актуальність

Сучасний стан соціального забезпечення населення в Україні є незадовільним, що, власне, й створює унікальну, зокрема у причорноморському регіоні України, потребу у соціальному забезпеченні населення та передбачає роботу на волонтерських засадах (а саме, на доброчинності та милосерді). 
Якість соціальної допомоги нужденним та потерпаючим, не в останню чергу, є лакмусом милосердя суспільства, показником його людяності та гуманності, візиткою ставлення громади до страждань окремого пересічного громадянина, якого спіткала соціальна (психологічна, фінансова, юридична тощо) скрута.

Наш проект є своєрідною відповіддю громадськості на функціональні зміни у соціальній сфері України, особливо, на виклики соціально-економічного та політичного розвитку суспільства. Тим паче – на глобалізаційні переміни у колективній свідомості людства, цивілізаційних акцентах та упередженнях.

Ми намагаємось зорганізувати відповідні до такого попиту пропозиції – поєднати знання та уміння фахівців психології, соціальної допомоги та душпастирства, хист й натхнення волонтерів із соціальними потребами вразливих верств населення – дітей та підлітків, інвалідів, пенсіонерів, неповносправних, дискримінованих за будь-якою ознакою тощо – будь-кого, хто опинився на межі “життя-смерть”. При цьому увесь об’єм програми перепідготовки передбачається здійснити виключно на добровільних засадах – як з боку викладачів та тренерів, так і з боку волонтерів (принаймні у пілоті проекту).

Серед викладачів школи – науковці та фахівці-практики, сертифіковані психотерапевти і психологи, лікарі та душпастори різних християнських конфесій.

Мета проекту

Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців соціоників (спеціалістів, зайнятих у сфері «людина-людина»), завдяки опануванню навичками соціальної допомоги та психологічного консультування. Продуктом такого підвищення кваліфікації є соціальний помічник-волонтер, який отримав певні знання та навички у галузі охорони здоров’я, зокрема, превенції суїциду, паліативної та хоспісної допомоги, та, головне, який спроможний працювати на основі доброчинності (без заробітньої платні).

Цільова аудиторія проекту 

 • соціальні працівники, співробітники волонтерських та доброчинних організацій,
 • педагоги, керівники підліткових клубів, організацій та гуртків,
 • психологи, юристи
 • медики, біологи, працівники медичних та реабілітаційних центрів,
 • священики та особи богопосвяченого життя.

Перевага надається спеціальній гуманітарній освіті та більш ніж 2-річному стажу роботи у соціальній сфері.

Інформаційно-просвітницька програма

Програма “Елеос-Пілот” містить (подробиці тут) декілька блоків загальною тривалістю 144 академічних години (а.г.), у тому числі:

 1. теоретичний блок – 36 а.г.,
 2. практичний блок – 54 а.г.,
 3. самостійна робота учасника – 54 а.г.

Стратегія подальшого розвитку проекту

У подальших планах проекту ми бачимо розширення проекту у бік практичної реалізації потенціалу волонтерів, вдосконаленню теоретичного та практичного навчального блоків, поглиблення практичного спрямування інформаційно-просвітницької програми з орієнтацією на стандарти Європейської Асоціації Психотерапії та Європейської Асоціації Когнітивно-Поведінкової Терапії.

Процес навчання

Зарахування до проекту

            До участі в інформаційно-просвітницькому проекті Елеос запрошуються:

 1. соціальні працівники, педагоги, психологи, медики, юристи
 2. працівники соціальних та реабілітаційних, волонтерських та доброчинних організацій, 
 3. працівники до- та позашкільних, підліткових клубів, організацій та гуртків, 
 4. священики, особи богопосвяченого життя,
 5. бажаючі без спеціальної освіти, які мають, проте, якнайменше 2 роки стажу соціальної роботи.

Зарахування проводиться на конкурсній основі за результатами співбесіди. Набір учасників проекту здійснюється на підставі вищої гуманітарної (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра), вищої та середньої медичної освіти та/або довідки щодо певного стажу соціальної роботи. 

Навчальну групу укомплектовано 21-ю вакансією , а працює  вона у форматі ЗАКРИТОЇ ГРУПИ (проводиться набір і до кінця роботи групи нові учасники вже не додаються – групу можна лише покинути).

Перелік документів, необхідних для зарахування у проект, які слід подавати виключно в електронній формі на адресу eleos.odesa@gmail.com:

 1. Заява встановленого зразку (заповнюється власноруч у 1-й день занять).
 2. 2 кольорові фотографії 4 х 5 см (треба принести на 1-й день занять).
 3. Аплікаційна форма встановленого зразку (додано внизу сторінки).
 4. Копії паспорту та ідентифікаційного коду.
 5. Копія документа про освіту або рекомендація (друкована, у довільній формі, із зазначенням стажу роботи) від керівника соціальної установи, де Ви працюєте.
 6. Автобіографія (друкована, у довільній формі).

Dead-line (граничний термін) подачі документів для зарахування у проект: 23:59, 16 вересня 2012 року.
Хронотоп проектуГрафік проекту: 22 вересня – 22 грудня 2012 р.Дні тижня: субота.Години занять: 15:00 – 19:50, а саме:

 • перша пара 15:00-16:30, перерва 10 хвилин, 
 • друга пара 16:40-18:10, перерва 10 хвилин,
 • третя пара 18:20-19:50.

Заняття проводитимуться за адресою: вул. Новосельского, 68, собор Св. Павла, каб. № 101 (транспорт: від залізничного вокзалу тролейбус №1, зупинка “Вул. Ніжинська”, маршрутні таксі 221 та 124).
Документи про освітуПерепідготовка, окрім аудиторного часу, містить позааудиторну частину, яка складається із самостійної підготовки у часі проекту, отримання власного клієнтського та консультативного досвіду, а також написання випускної реферативної роботи (вимоги до написання реферату див. у вкладенні внизу сторінки).
По закінченню навчання видається сертифікат соціального помічника-волонтера із зазначенням кількості годин теорії, практики, власного досвіду та супервізій за напрямком соціального консультування. 
Сертифікат волонтера проекту ЕЛЕОС планується завірити печатками установ-партнерів:

 • Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет (м. Одеса),
 • Одеський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Учасники, які не пройшли внутрішню атестацію отримують довідку із зазначенням кількості годин теорії, практики, власного досвіду та супервізій за напрямком соціального консультування. 

Розклад занять

Розклад занять є досить динамічно змінюваним, тому, прохання до Вас, слідкуйте за ним та вчасно отримуйте оновлення. 

Дата№ пары ДисциплінаВедучий
22.09.20121Основы психологічного консультування – Л*Максименко М.
2 Основы психологічного консультування – Л Максименко М.
3 Основы психологічного консультування – ПР Максименко М.
29.09.20121 Основы психологічного консультування – ПР Максименко М.
2 Основы психологічного консультування – ПР Максименко М.
3Основи психологічного інтерв’ ювання – ЛЖогно Ю.П.

Примітка:

– тут і надалі прийняті наступні умовні скорочення: 

 • Л – лекція, 
 • ПР – практика (практичне відпрацювання лекційного матеріалу у вигляді семінарів, малих терапевтичних та консультаційних, інтер- та супервізійних груп, рольових ігор тощо).

Розклад на жовтень 2012 року: 

Дата № пары Дисципліна Ведучий
6.10.2012 1Основи мотиваційного інтерв’ювання  – ПРЖогно Ю.П.
2Основи мотиваційного інтерв’ювання  – ПР Жогно Ю.П.
3Основи мотиваційного інтерв’ювання  – ПР Жогно Ю.П.
13.10.20121Основи суїцидології з практикумом кризової психотерапії – Л Розанов В.А.
2Основи суїцидології з практикумом кризової психотерапії – Л Розанов В.А.
3Основи суїцидології з практикумом кризової психотерапії – ПР Розанов В.А.
20.10.2012 1Основи соціальної допомоги та немедичного догляду – Л Семікоп Т.Є.
2Основи паліативної допомоги – Л Гойдик В.С.
3Основи паліативної допомоги – Л о. Олександр (Філіпов)
27.10.2012 1Основи дистантного консультування – Л, ПР Вигузов Є.
2Основи дистантного консультування – Л, ПР  Вигузов Є.
3Основи суїцидології з практикумом кризової
психотерапії – ПР
Жогно Ю.П.

Примітки:

 1. практичні заняття у форматі “Клієнт”: 15.10, 17.10, 19.10 жовтня місяця, відповідно – 1,2 та 3-я підгрупи*,
 2. практичні заняття у форматі “Консультант”: 22.10, 24.10, 26.10 жовтня місяця, відповідно – 1,2, та 3-я підгрупи,
 3. * – склад підгруп буде оголошений на заняттях завчасно.

Розклад на листопад 2012 року:

Дата № париДисципліна Ведучий
 3.11.2012 1Основи соціальної допомоги  та немедичного догляду – Л о. Ігор
 (Тарас)
2Основи соціальної допомоги  та немедичного догляду – ПР Нацинець В.
3Основи соціальної допомоги  та немедичного догляду – ПР Кіунов В.
 10.11.20121Основи дистантного консультування – Л, ПР Вигузов Є.
2Основи дистантного консультування – Л, ПР Вигузов Є.
3Основи паліативної допомоги – Л о. Олександр (Філіпов)
17.11.2012 1Основи паліативної допомоги – ПР Кіунов В.
2Основи патопсихології – Л  Жогно Ю.П.
3Основи патопсихології – Л   Гонтарук І.В.
 24.11.2012 1Основи патопсихології – ПР   Пахмурний В.А.
2Основи патопсихології – ПР Пахмурний В.А.
3Духовний супровід у соціальній допомозі – Л, ПР п. Андрій (Гамбург)

Розклад на грудень 2012 року:

Дата № пари Дисципліна Ведучий
1.12.2012 1Духовний супровід у соціальній допомозі – Л, ПР о. Вассиль (Колодчин)
2Духовний супровід у соціальній допомозі – Л, ПР  о. Олександр (Філіпов)
3Право психосоціального забезпечення – Л, ПР Славський О.
 8.12.2012 1Основи біоетики – Л о. Ігор (Бойко)
2Основи біоетики – Л о. Ігор (Бойко)
3Основи біоетики – ПР  о. Ігор (Бойко)
15.12.20121Супервізія консультативної роботи – ПР   Жогно Ю., Чебан С.
2Супервізія консультативної роботи – ПР   Жогно Ю., Чебан С.
3Супервізія консультативної роботи – ПР   Жогно Ю., Чебан С.

Атестація: 22 грудня 2012 року о 15:00.  

Урочисте вручення сертифікатів: того ж дня о 17:00.

Викладачі

Викладачі (лектори та тренери) у проект добирались залежно від фаху, досвіду роботи та їхньої особистої згоди щодо доброчинної (благодійної) участі у нашому проекті:

Отець доктор Ігор (Бойко), Українська Греко-Католицька Церква, керівник Школи біоетики Українського Католицького Університету, член-кореспондент Папської академії Pro Vita

Розанов Всеволод Анатолійович
доктор медичних наук, професор Одеського Національного Університету ім. І.І.Мечникова, 
голова громадської організації “Экологическое здоровье человека”, член Міжнародної асоціації превенції самогубств,  
член Російської та Української спілок біологічної психіатрії,  член Європейської асоціації нейрохіміків

Жогно Ю.П.,психолог, кандидат психологічних наук, асистент кафедри соціальної допомоги,  загальної та медичної психології  Одеського Національного Медичного Університету,Голова правління Громадської організації “Заради життя”

Гойдик В.С., лікар-терапевт вищої категорії,кандидат медичних наук,завідуючий стаціонарним відділенням Одеського обласного центру боротьби зі СНІДом

Гонтарук Ігор Вільгельмович, лікар-психіатр вищої категорії, завідуючий денним стаціонарним відділенням Одеського обласного психоневрологічного диспансеру, психотерапевт

Пахмурний Віктор Анатолійович,
лікар-психіатр, кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії, наркології з курсом медичної психології Одеського Національного Медичного Університету,
відповідальний секретар редколегії журналу “Вісник психіатрії та психофармакотерапії”

Семікоп Тетяна Євгеніївна,кандидат юридичних наук,голова правління Громадської організації “Віра, Надія, Любов”

Максименко Леонід Валентинович, доцент кафедри психології та доктор Ph.D з психології Християнського гуманітарно-економічного  відкритого університету,  керівник секції психологічного консультування Одеського відділення Української спілки психотерапевтів, директор навчально-консультативного психологічного центру “Содружество”, директор Інституту лідерства та голова Науково-психологічного товариства ХГЕУ

Отець Василь (Колодчин),  Українська Греко-Католицька Церква, голова Благодійного фонду “Карітас Одеса УГКЦ”

Пастор Андрій (Гамбург), Німецька Євангельсько-Лютеранська Церква України,  настоятель собора Святого Павла (м. Одеса)

Євген Вигузов, психолог, гештальт-терапевт Московського Гештальт Інституту,директор та співзасновник Одеського Міського Телефону Довіри

Отець Олександр (Філіпов), Українська Православна Церква Київського Патріархату,капелан Одеського Обласного Центру боротьби зі СНІДом, настоятель Храму при стаціонарному відділенні лікарні та хоспісі, психолог Благодійної організації “Разом за Життя”, член Української Спілки Психотерапевтів

Кіунов Валерій, психолог, тренер,член правлінні Громадської організації “Віра, Надія, Любов”

Олександр Славський, юрист, голова організаційного комітету Баркемпа Odessa Camp 2010, засновник Одеської правозахисної групи, член наглядової ради ВМОО “Федерація Дебатів України”

Світлана Чебан,
психолог, гештальт-терапевт Московського Гештальт Інституту, тренер та супервізор телефону довіри, співзасновник Одеського Міського Телефону Довіри