• Home
  • Адвокація

Адвокація

Адвокація, якщо узагальнити різні точки зору, можна розглядати “…як діяльність, спрямовану на задоволення потреб громадськості чи певної її частини через донесення бачення того, як оптимально варто було б задовільнити ці потреби, які саме рішення та дії влади очікуються для їх задоволення до представників влади”.

Дивись більше про адвокацію від ГО Елеос

  • Джерело: Адвокаційна діяльність та її особливості в роботі з парламентом. ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив», Київ, 2017, С. 5

Представлення інтересів паліативних хворих методами адвокації, є важливою гарантією якості політичного процесу Одещини, а також “… розуміння всіх його етапів громадою. Адвокація, як участь громадськості при визначенні та пріоритизації проблем, обрання оптимальних шляхів її вирішення, прийняття рішень, розробки планів їх реалізації та контролю результатів, робить процес втілення політичних рішень відкритим та підзвітним, що є необхідним атрибутом ефективності державного управління та демократичного суспільства”.

  • там саме, С. 10